LideBİR Yönetim Kurulu Mesajı

Bizler, ülkemizde henüz emekleme dönemini yaşayan Değerleme Kuruluşları’nın temsilcileriyiz. Yaklaşık 20 sene önce özellikle teminat değeri açısından duyulan bağımsız ve tarafsız bir uzmanlık ihtiyacı bu mesleğin doğmasına ve gelişmesine vesile oldu. Ancak hizmet yelpazemiz her geçen gün gelişti, çeşitlendi ve ülkemize değişik alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanlıkla hizmet vermeye devam eder hale geldik.

Değerleme Kuruluşlarınca verilen bu hizmet; finansal raporlamada, konut ve kurumsal finansmanda,halka açık şirketlerin gayrimenkul işlemlerinde ve aktif değerlerinde, şirketlerde birleşme, tasfiye, devir, hisse satışı ile ortaklıktan ayrılma konularında mülkiyet transferlerinde, istimlak, miras paylaşımı, vergi yükümlülüğü konularında, yatırım projelerinde, kentsel dönüşüm projelerinde, imar barışı ve yabancı alım-satım ve vatandaşlık işlemleri ile sigorta işlemlerinde ve hakeza bilirkişilik ve gayrimenkul davalarında arabuluculuk gibi alanlarda son derece önem arz etmektedir. Daha farkımıza varmayan/kendimizi anlatamadığımız, tarafsız ve bağımsız değerlemeye ihtiyaç duyan çok fazla taraf olduğunu biliyoruz.

Değerleme sadece tüzel kişilerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu bir hizmet değildir. Bireysel her türlü gayrimenkul işleminde de Değerleme Kuruluşu’ndan alınacak hizmetin ve değerleme raporunun önemini anlatacağız, bireyleri de olası risklerden koruyan bu hizmetin gerekliliğini vurgulayacağız. Biz Değerleme Kuruluşları adına ve temsilen, bu önemi hissederek, bu sorumluluğu üstlendik. Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğimizi en üst seviyede temsil etmeye karar verdik. Değişen Tüzüğümüzle 3 yıllık görev süremize iyimser, motive ve heyecanla başladık. Değerleme Kuruluşlarının ülkemiz açısından önemini ve değerini bilerek daha çok alanda görev almak adına istekliyiz, arzuluyuz. İletişime açık ve işbirliği kültürünü benimsemiş bir ekiple geleceğe dair mesleğimiz ile ilgili birçok hayalimiz/projemiz var. Değerleme Kuruluşlarının; gelişen dünyada teknolojiyi takip eden ve kullanan/kuran, kurumsal yapılanmalarını tamamlamış ve eğitimli, tecrübeli kadroları ile geleceğe güvenle bakan, yurt içi faaliyetlerine ilave olarak değerleme hizmetini ve edindiği yerel tecrübeleri ihracat kalemi haline getiren ve ülkemize döviz kazandıran konuma gelmeleri için elimizden geleni yapacağız.

Başta ülkemiz ve güzide kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, üyelerimiz ve diğer iş ortaklarımızla, hep beraber akıl ve menfaat birliği oluşturmak için gayret edeceğiz. Yönetim Kurulu adına tüm ilgililere saygılarımızı sunarız

Deniz ARSLAN
Başkan