Mevzuat

1 - TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

2 - TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2018-32/46)

3 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

4 - PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

5 - MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 314)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

6 - DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

7 - OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN

8 - YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

9 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

10 - MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 384)

11 - MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 385)

12 - KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13 - GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

14 - ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15 - 16.05.2018, 31.05.2018 VE 29.06.2018 TARİHLİ YAZILARI

16 - İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

17 - BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

18 - YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

19 - YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

21 - TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

22 - YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

23 - GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

24 - VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

25 - İMAR BARIŞI

26 - BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

27 - PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 - KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE EĞİTİM VE YURT FAALİYETLERİ İÇİN ÜST HAKKI TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29 - TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMU HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30 - 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

31 - TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 106)

32 - YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

33 - KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

34 - TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

35 - KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

36 - 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I-TAPU İŞLEMLERİ” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 20/A FIKRASI, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA KARAR

37 - 31/12/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURU SÜRESİNİN 31/12/2018 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 257)

38 - TOPLU KONUT KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE UYGULANACAK ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR (KARAR SAYISI: 264)

39 - TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

40 - TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

41 - DV-22/2018-1/TÜRK PARASINA UYARLANACAK SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ

42 - KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

43 - İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

44 - TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

45 - ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

46 - GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

47 - MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 389)

48 - GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI DEĞİŞİMİ

49 - YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

50 - 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

51 - BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE 31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

52 - DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞ (2019 YILI TAPU VE KADASTRO HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ)

53 - İNDİRİMLİ KDV, ÖTV VE TAPU HARCI UYGULAMASI; 538 SAYILI KARAR İLE DE İMAR BARIŞI SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

54 - GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

55 - YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

56 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 27’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 143)

57 - KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE

58 - VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

59 - BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA GENEL KADRO VE USULÜ DEĞİŞİKLİĞİ

60 - YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMLERİNDEN DEĞERLEME RAPORU ARANMASI

61 - 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

62 - HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

63 - KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

64 - PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

65 - PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ

66 - YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

67 - SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III-62.3)